Blog mieszkańców sołectwa Łomianki Chopina - FORUM: www.forum-chopina.ocom.pl
Blog > Komentarze do wpisu
Uwagi do planu zagospodarowania - FORMULARZ

 

POBIERZ W PDF:

 


 

Łomianki, dn.………………..

 

Imię i Nazwisko……………………………….

Adres…………………………………………..

Dotyczy: ……………………………………….

 

Burmistrz Łomianek
Tomasz Dąbrowski
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki


Uwagi do Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Łomianki Chopina.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717) składam uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łomianki Chopina . Proszę uwzględnić następujące uwagi:

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................


UZASADNIENIE

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

 

 

Z poważaniem

 


 

 

 

środa, 17 marca 2010, admin_osiedle_chopina

Polecane wpisy

trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga